Projekt realizowany przez Akademię Europejską Krzyżowa dotyczy dziejów lokalnych na Dolnym Śląsku w l.1945-89, w szczególności bezpośredniego otoczenia ośrodka w Krzyżowej (przede wszystkim miast Świdnica, Dzierżoniów, Bielawa). Wspólnoty lokalne są miejscem, gdzie pojednanie polsko-niemieckie, podobnie jak wiele innych zjawisk życia społecznego, nabiera najbardziej konkretnych i namacalnych kształtów. Znajmość własnej historii jest istotnym narzędziem dialogu polsko-niemieckiego w szczególności dialogu odbywajacego się w ramach partnerstwa miast (partnerem Świdnicy jest Biberach an der Riß) na ziemiach, które przeszły z rąk niemieckich w ręce polskie. W szerszym kontekście sytuacja polsko-niemiecka ma analogie w sytuacji polsko- ukraińskiej (przejmowanie dziedzictwa niemieckiego przez polskich mieszkańców, przejmowanie dziedzictwa polskiego przez stronę ukraińską na terenach wschodnich II RP).

Spojrzenie na dzieje najnowsze Polski, zwłaszcza zaś na historię ostatniego ćwierćwiecza XX stulecia, wywołuje wciąż – o czym świadczą chociażby gorące polemiki, prowadzone przede wszystkim, ale nie tylko, na medialnym polu – niebywałe emocje. Nie ulega tym samym wątpliwości, iż spojrzenie na historię wpierw demokratycznej opozycji, a następnie „Solidarności", nawet w jej regionalnym, mazowieckim, zachodniopomorskim czy dolnośląskim wymiarze, w dalszym ciągu jest zadaniem co najmniej skomplikowanym. W praktyce nie ma zbyt wielu prac, nie tylko o charakterze naukowym, przybliżających historię struktur, inspirujących i organizujących społeczny opór w ostatnim pięcioleciu gierkowskiej dekady, jak i samego niezależnego Związku, tudzież wspierającego się na nim potężnego ruchu społecznego.

Wszyscy, mniej czy bardziej świadomie, zanurzeni jesteśmy w lokalności. Do roku 1945, czyli do momentu drastycznego zniszczenia istotnej części ciągłości w polskiej obecności na kresowym, wschodnim obszarze, dzieje "małych ojczyzn", nawet w okresie braku własnej państwowości, odznaczały się przewidywalnością i stabilnością. Lokalne społeczności były wówczas naturalną częścią geograficznego, historycznego i kulturowego krajobrazu, zmieniając się wraz z nim w ewolucyjny, niespieszny sposób. Wojenny kataklizm i nowy, powstały w wyniku jałtańsko-poczdamskich ustaleń ład ten stan rzeczy bezpowrotnie zmienił.

Dzieje regionalne i lokalne na zachodnich terenach współczesnej Polski w zasadniczy sposób różnią się dziejów Polski centralnej. Przyczyny tego stanu są oczywiste. Są to tereny przyłączone do Polski po roku 1945 i mieszkańcy polscy tych terenów to powojenni osiedleńcy. Sytuacja jest w tym sensie unikalna, że nader trudno znaleźć przykłady opuszczenia danego regionu przez niemal całość ludności wcześniej go zamieszkującego i napływu nowej ludności i w to w tak krótkim, zaledwie paroletnim okresie.

Historiografia lokalna to jeden najtrudniejszych gatunków dziejopisarstwa. Jest to domena zarówno zawodowych historyków jak i historyków amatorów. Na pisarstwo składają się najrozmaitsze kroniki, zapiski pamiętnikarskie czy wspomnienia, prace przyczynkarskie a także większe przekrojowe monografie. Wydawane w wielu miastach roczniki stanowią cenne źródło wiedzy o historii lokalnej. Tak też jest w przypadku „Rocznika świdnickiego" wydawanego od 1973 roku przez zasłużone Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej.

Kongres dziejów lokalnych - Akademia Europejska Krzyżowa 19.03-20.03.2015

Konferencja jest częścią szerszego projektu realizowanego przez Akademię Europejską Krzyżowa dotyczącego dziejów lokalnych na Dolnym Śląsku w latach 1945-89, w szczególności bezpośredniego otoczenia ośrodka w Krzyżowej (przede wszystkim miast Świdnica, Dzierżoniów, Bielawa, Wałbrzych). Problematyka ta ma szczególne znaczenie dla kwestii tożsamości lokalnej, nauczania szkolnego a także pośrednio kwestii gospodarczych.

Polub nas na Facebooku

Newsletter

© 2016 Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.