Ocena finansów Federacji Rosyjskiej jest konieczna przy analizie agresywnej polityki Kremla wobec Ukrainy, Syrii i Arktyki. Putin chce z Rosji uczynić znów światowe mocarstwo w konfrontacji z Zachodem, ale czy go na to stać?

Polityka Kremla pociąga za sobą znaczące koszty, stanowiąc obciążenie dla budżetu FR, a zarazem gospodarka FR pozostaje w proporcji około 1:16 do gospodarek Zachodu.

Wedle rozpowszechnionego stereotypu FR posiada „nieograniczone” zasoby pozwalające na finansowanie zewnętrznych konflikty. Wedle J.P.Morgan stan gospodarki FR ustabilizuje się w 2016 po trudnościach roku 2015, choć kosztem cięć w polityce socjalnej. Dotychczasowe prognozy światowych instytucji finansowych dotyczące gospodarki FR dochodziły do podobnych wniosków jak prognoza JP.Morgan. Analiza tych prognoz wskazuje jednak, że systematycznie korygowane one były w dół (tak np. na początku 2015 przewidywano wzrost 0%, gdy na koniec roku wynosi on minus 4%).

Polub nas na Facebooku

Newsletter

© 2016 Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.